Vatsavaivojen syynä voi olla gluteeniherkkyys

Gluteenitutkimuksista kuuluu nyt uutta, nimittäin yleisten vatsaoireiden eli turvotuksen, ilmavaivojen ja löysän vatsan syynä voi olla gluteenille herkitysminen.

– On ihmisiä, joille vehnä, ohra ja ruis aiheuttavat vatsavaivoja, vaikkei tutkimuksissa löydy keliakiaa tai vilja-allergiaa. Vasta viime aikoina on päästy yksimielisyyteen siitä, että näitä muihin diagnoosiluokkiin kuulumattomia viljan aiheuttamia oireita voidaan kuvata sanalla gluteeniherkkyys, keliakiatutkija Katri Kaukinen sanoo.

Lyhyesti sanottuna gluteeniherkkyys tarkoittaa sitä, että gluteenipitoisista viljoista tulee vatsaoireita ilman, että kyse on keliakiasta tai vilja-allergiasta.

Ennen kuin lähtee pitämään jokaista leipäpalan jälkeistä suolen kurahdusta gluteeniherkkyytenä, on hyvä ottaa neuvonpito lääkärin kanssa.

– Jos kärsii mahavaivoista, jotka tuntuvat yhdistyvän viljaan, ensimmäisenä on selvitettävä, ettei kyse ole keliakiasta tai viljaallergiasta. Vasta tämän jälkeen voi alkaa pohtia, olisiko kyseessä gluteeniherkkyys, Kaukinen neuvoo.

Periaatteessa gluteeniherkkyyden hoito on helppoa: ruokavaliosta jätetään pois gluteeni eli käytännössä vehnä, ohra ja ruis.

Ongelmallisemmaksi asian tekee se, että gluteeniherkkyyttä on tutkittu niin vähän. Epäselvää on esimerkiksi se, rajoittuvatko oireet pelkkiin vatsavaivoihin vai voiko vaivoja ilmetä myös muualla kuin suolistossa, kuten keliakiassa. Lisäksi puuttuu luotettava testi gluteeniherkkyyden toteamiseksi.Kaukisen mukaan on todennäköistä, että gluteeniherkkyys on keliakiaa yleisempää.

On myös mahdollista, että nykyaikana yhä tavallisempi ärtyneen suolen oireyhtymä johtuu joissain tapauksissa gluteeniherkkyydestä. Viljaongelmien yleisyydestä kertoo jo sekin, että tutkimuksiin on erittäin helppo löytää tutkittavia.

– Vilja ei ole tänä päivänä samaa kuin ennen. Jalostuksen myötä esimerkiksi juuri gluteenin määrää on haluttu lisätä, sillä gluteeni tuo leipään sitkon, Kaukinen sanoo.